บันทึกเต็มเล่ม

เนื่องจากเนื้อหาสำหรับบลอก Blog my Log แห่งนี้ถึงขีดจำกัดแห่งข้อมูลเต็มทีกับพื้นที่ที่เขาจัดให้ 3 Gb สำหรับไอดีฟรีนี้แล้ว
(1 ไอดีฟรีสามารถสร้างได้ 35 บลอก บลอกละ 3Gb)

ขอบคุณทุกท่านที่หลงเข้ามาอ่านทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจครับ

สำหรับบันทึกการท่องเที่ยวเล่มต่อไปของผม ย้ายไปที่ ttspace2.wordpress.com เข้าไปชมกันได้นะครับ ^ ^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s