Travel Wish List

List ความอยากในการท่องเที่ยว

Advertisements
Read Article →

บันทึกเต็มเล่ม

เนื่องจากเนื้อหาสำหรับบลอก Blog my Log แห่งนี้ถึงขีดจำกัดแห่งข้อมูลเต็มทีกับพื้นที่ที่เขาจัดให้ 3 Gb สำหรับไอดีฟรีนี้แล้ว (1 ไอดีฟรีสามารถสร้างได้ 35 บลอก บลอกละ 3Gb) ขอบคุณทุกท่านที่หลงเข้ามาอ่านทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจครับ สำหรับบันทึกการท่องเที่ยวเล่มต่อไปของผม ย้ายไปที่ ttspace2.wordpress.com เข้าไปชมกันได้นะครับ ^ ^

Read Article →

เชียงราย จุดเริ่มต้นตำนานเมืองเหนือ

: วัดกลางเวียง วัดดอยงำเมือง พระธาตุดอยจอมทอง อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช วัดพุทธสถานถ้ำปลา วนอุทยานถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน ทะเลสาบเชียงแสน สามเหลี่ยมทองคำ พระธาตุภูเข้า พระธาตุจอมกิตติ วัดสวนสนุก พระธาตุผาเงา พระธาตุสองพี่น้อง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน เมืองเชียงแสน พระธาตุโยนกนคร พระธาตุดอยเวา พระธาตุดอยตุง

Read Article →

เชียงใหม่ ราชธานีแห่งอาณาจักรล้านนา

: วัดสวนดอก วัดอุโมงค์ วัดเจ็ดยอด วัดโลกโมฬี วัดกู่เต้า วัดเชียงมั่น หอศิลปวัฒนธรรม วัดอินทขีลสะดือเมือง วัดเจดีย์หลวง วัดพันเตา วัดพระสิงห์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ พิิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ วัดพระธาตุศรีจอมทอง

Read Article →